DPF - filtr pevných částic

Filtr pevných částic (často DPFDiesel Particulate Filter) je zařízení, které odstraňuje karcinogenní a velmi jemné prachové částice z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částeček na porézním materiálu filtru. Filtr je za normálních podmínek čištěn spálením sazí zachycených sítkem. Zde se rozlišují 2 způsoby regenerace – pasivní regenerace a aktivní regenerace.

Filtr je často používán pro dosažení příslušné úrovně emisí ve spojení s úpravou výfukových plynů.

Pasivní a aktivní regenerace

Pasivní regenerace – probíhá samovolně. Když teploty výfukových plynů dosáhnou přibližně 350-500 °C, teplota uvnitř DPF umožní hoření zachycených částic. Takovéto provozní podmínky odpovídají režimu vyššího zatížení motoru, například při jízdě po dálnici (vyšší otáčky motoru po delší dobu).

Aktivní regenerace – probíhá po 300-1000 km, pokud v mezidobí nenastala možnost pasivní regenerace (tj. např. v městském provozu) a filtr se tak blíží svému naplnění. Teplota výfukových plynů je uměle zvýšena asi na 600° C. Tohoto se dosahuje pomocí změny časování vstřiků motoru v kombinaci s vyšším množstvím paliva a aditiva, která podporují hoření.

Máte problémy s DPF a FAP filtry? Čeká Vás měření emísí a máte obavy, že Vaše vozidlo neprojde? Obraťte se na nás!

Provádíme servis DPF a FAP filtrů

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás

Rádi Vám poradíme.